Communicatietrainingen

Communicatie betekent: de overdracht van boodschappen en berichten tussen een persoon (zender)
en een ander persoon (ontvanger). Er zijn diverse vormen van communicatie te onderscheiden.

De meeste communicatie vindt plaats op relatie- en vormniveau. De manier waarop iets gezegd wordt is dus heel belangrijk.
Een belangrijk hulpmiddel in het communicatieproces is vragen stellen. Het bevordert immers de uitwisseling van informatie. Miscommunicatie ontstaat vaak door niet goed luisteren.
Aan deze gesprekstechnieken wordt in de algemene communicatietraining veel aandacht geschonken middels actuele casuïstiek en praktijkgerichte opdrachten.